Kullanıcı:
Şifre:
Kullanıcı/Şifremi unuttum
Site logosu
Üyelik

ARAŞTIRMA

Çağımızda bilgiye ulaşmak artık çok kolay. Basın yayın kuruluşları ve internet her türlü bilgiyi ayağımıza getiriyor. Bu yoğun bilgi borbardımanı altında neyin doğru neyin yanlış olduğuna, hangi bilgilerin zihnimizi gereksiz yere meşgul ettiğine, hangi bilgilere diğerlerinden daha çok ihtiyacımızın olduğuna karar vermekte çoğu zaman zorlanıyoruz.

Günümüz teknolojisinin verdiği imkanlar sayesinde birçok kaynaktan bilgi edinme fırsatımız olmasına rağmen bu bilgilerin birleştirilmesi, farklı bakış açıları gözönüne alınarak değerlendirilmesi özel ilgi ve zaman gerektiren bir uğraş.

Sitemizin bu bölümünde, birçok konuda genel fikir verebilmek ve önemli gördüğümüz konulara dikkat çekebilmek için, bilginin paylaşıldıkça artacağı düşüncesiyle aşağıdaki başlıklarda hazırlayacağımız araştırma raporlarını yayınlayacağız. Bu konuda özellikle sitemiz ziyaretçilerinin değerli katkılarını beklemekteyiz.
 • Eğitim: Türkiye'deki okur yazar oranı. Üniversite sayısı, en fazla mezun veren bölümler, en az mezun veren okullar. Diğer ülkelerdeki eğitim sistemleri? İngilizce eğitim. Üniversite sınavı hakkında istatistikler. Türkiye, ÖSS net ortalamaları.
 • Enerji: Nükleer enerji, Türkiye'deki enerji santralleri, gelişmiş ülkelerde enerji politikaları.
 • E-devlet: E-devlet nedir, ne faydaları vardır? E-devlet uygulamalarındaki son gelişmeler neler? Elektronik imza nedir, bu konudaki son gelişmeler nelerdir?
 • Türki Cumhuriyetler: Türki cumhuriyetlerin idare biçimleri, hükümetler, Türkiye'ye bakış açıları, ekonomik güçleri, zenginlikleri. Neden bir Türk birliği kurulamıyor? Sebepler, engeller?
 • Ekonomi: Para politikaları, dolar ve avro. Bankacılık nedir? Kimler banka açabilir?
 • Ormanlar: Türkiye'deki ormanlar,TEMA vakfının çalışmaları hakkında bilgiler. Neler yapılabilir? TEMA dışında hangi kurumlar bu konuda faaliyet göstermekte?
 • Ermeni sorunu: Sözde ermeni soykırımı, Azerbaycan-Ermenistan problemi.
 • Terör: Dünyadaki terör örgütleri, faaliyette bulundukları ülkeler, amaçları, araçları? IRA, ETNA, FNLA, PKK, IBDA-C, SPLA, UNITA, THKP-C, EL KAİDE vs.
 • Ulaşım: Demiryollarının son projeleri? Çalışan profili? Yatırım yapılmamasının sebepleri? Deniz işletmeleri? Karayolları yeterli mi? Otoyollardan ve köprülerden ne kadar gelir elde ediliyor?
 • İşsizlik: Türkiye'de ve diğer ülkelerdeki işsizlik oranı nedir? İşsizliğin sebebi nedir? İşsizlik oranını azaltmak için neler yapılmalıdır?
 • Dinler: Müslümanlık, Hristiyanlık, Yahudilik, Budizm nedir? İbadetleri? Mezhepler? Kutsal Mekanlar? Tarikatlar? Misyonerlik faaliyetleri?
 • İstihbarat Örgütleri: Ülkelerin istihbarat örgütleri. Örgütlerin birbirleriyle ilişkileri?
 • Devlet Kurumları araştırması: DİE, DPT, SPK, Merkez Bankası vs. devlet kurumları ne iş yapar? Kimlere karşı sorumlulukları var? Hangi kuruma bağlılar?
 • Serbest bölgeler:Türkiye'de nerelerde serbest bölgeler var? Serbest bölgeler ne tür avantajlar sağlamakta? Hangi koşullarda şirket kurulabiliyor?
 • Tarım ve hayvancılık: Türkiye'deki ve diğer ülkelerdeki tarım ve hayvancılık politikaları Köylüyü bilinçlendirme ve ürün planlaması hakkında neler yapılmakta? İhraç edilen tarım ürünleri, ithal edilen ürünler neler? Toprak mahsülleri ofisi nasıl destek vermekte? Köy Hizmetleri müdürlüğü nasıl destek vermekte? Ne yapmakta? Tarım bakanlığı neler yapmakta? Balıkçılık faaliyetleri? Diğer ülkelerle karşılaştırma?
 • Sağlık: Sağlıklı beslenme nasıl olur, düzenli kontroller nelerdir, beynin daha verimli çalışması için ne tür egzersizler gerekiyor. Genetik bilimi, kök hücreler, göbek bağındaki kök hücrelerinin saklanması.
 • Savunma Sanayi: Savunma sanayi bütçemiz, yapılan projeler, firmalar ve ürünleri, yeni açılan ihaleler, TSKGV'na ait olan şirketler, çalışma alanları?
 • Sektörler: Otomobil, Elektronik, Uçak, Bilişim, İnşaat teknolojilerinde ileri olan ülkeler, markalar, başarı hikayeleri.
 • Tarih: Osmanlı'nın Arabistan Yarımadası'ndaki varlığı, Osmanlı tarihi, Napolyon, Hitler, Amerika Tarihi, Yakın tarihimiz, siyasi partiler, ihtilaller, sebepleri, yarar sağlayanlar, zararlı çıkanlar, Fransız İhtilali, İsrail ve yahudilerin tarihi, ünlü yahudiler. Haçlı seferleri, sebepleri, sonuçları.
 • Yeraltı zenginlikleri: Petrol, altın, elmas, bor vs. rezervleri, kullanım alanları.
 • Politika: Sağ ve sol fikirler, ideolojiler, idoller.
 • İdare biçimleri: Amerika, Rusya, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Çin, Arap ülkeleri, Hindistan, Pakistan, İsrail'in idare biçimleri ve coğrafi özellikleri.
© 2005 Hasan Hamdi Konya